10.03.2022 18:00
Online
Podujatie

Diskusia Trojica: Diana Pungeršič - Jana Juráňová

Druhou prekladateľkou na rezidenčnom pobyte Trojica AIR 2022 je Diana Pungeršič zo Slovinska. V Banskej Štiavnici sa venuje prekladu knihy Jany Juráňovej Naničhodnica.
O preklade tohto diela sa porozpráva s autorkou Janou Juráňovou v online diskusii. Podujatie moderuje Dado Nagy.

Video nájdete vo štvrtok 10. marca o 18:00 na našom YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCctU_XyoTOeqoldgv2QWAfg

TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

Diana Pungeršič (1984) je umelecká prekladateľka zo slovenčiny a češtiny a do slovenčiny, literárna kritička, publicistka a moderátorka. Študovala slovinský a slovenský jazyk s literatúrou a sociológiu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Narodila sa, žije a pôsobí v Slovinsku.
Preložila diela Pavla Rankova, Daniely Kapitáňovej, Víťa Staviarského, Juraja Šebestu, Mareka Vadasa, Dušana Mitanu, Jany Beňovej, Antona Baláža, Ivony Březinovej, Petry Dvořákovej, Ivy Procházkovej a ďalších, prekladá ukážky pre literárne časopisy (Sodobnost, Literatura, Mentor, Pogledi). Publikuje aj literárne rozhovory, eseje, organizuje a moderuje literárne podujatia, založila čitateľský klub. Je členkou porôt viacerých literárnych súťaží a cien.

Jana Juráňová (1957) vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka viacerých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Dodnes je jeho koordinátorkou. Jej jednotlivé práce sú preložené do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, slovinčiny či švédčiny.

Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú aj v roku 2022 jedenásť rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom a prekladateľkám slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence).
Projekt TROJICA AIR bol podporený finančným príspevkom z Fondu LITA.
Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.