12.10.2022 19:00
Online
Podujatie

Diskusia Trojica: Helliana Ianculescu – Etela Farkašová

Deviatou prekladateľkou na rezidenčnom pobyte Trojica AIR 2022 je Helliana Ianculescu z Rumunska. V Banskej Štiavnici sa venuje prekladu knihy Etely Farkašovej Scenár
O preklade tohto diela sa porozpráva s autorkou v online diskusii. Podujatie moderuje Dado Nagy.

Video nájdete v pondelok 12. októbra 2022 o 19:00 h na našom YouTube: https://www.youtube.com 

Helliana Ianculescu študovala slovenský jazyk a literatúru a český jazyk a literatúru na Fakulte slovanských jazykov v Bukurešti. Pracovala v Rumunskej akadémii. V súčasnosti je na dôchodku, prekladá na voľnej nohe a je aktívnou členkou Zväzu rumunských spisovateľov. Zo slovenského jazyka preložila knihy Ako chutí moc Ladislava Mňačka, Pomocník Ladislava Balleka, Osudy zlatých pokladov Milana Vároša, Na počiatku bol Sumer Vojtecha Zamarovského, Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) Pavla Rankova, Piata loď Moniky Kompaníkovej a veľký počet článkov v odborných časopisoch: Romania literara, Kultúrny týždenník, Magazinmul istoric. Z českej literatúry boli publikované jej preklady Karla Čapka, Jana Nerudu, Jaroslava Seiferta, Václava Havla, Petra Sisa, Petry Hůlovej či Aleny Ježkovej.

 

Etela Farkašová (1943) - spisovateľka a filozofka. Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie, pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka, neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pričom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, v posledných rokoch sleduje ako recenzentka slovenskú dolnozemskú literatúru. Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala  od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Absolvovala desiatky čítačiek doma a v zahraničí. Žije v Bratislave.


Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú každý rok jedenásť rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom a prekladateľkám slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR. Aj v roku 2022 bol projekt TROJICA AIR podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.