09.06.2022 19:00
Online
Podujatie

Diskusia Trojica: John Minahane a Daniel Domorák o poézii Janka Kráľa

Piatym prekladateľom na rezidenčnom pobyte Trojica AIR 2022 je John Minahane z Írska. V Banskej Štiavnici prekladá výber z poézie Janka Kráľa.
O Jankovi Kráľovi a preklade jeho básní sa porozpráva s Danielom Domorákom v online diskusii. Podujatie moderuje Miroslava Vallová.
Video nájdete vo štvrtok 9. júna o 19:00 h na našom YouTube: https://www.youtube.com/
TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

John Minahane (1950), írsky básnik a prozaik. Od roku 1996 býva a pracuje na Slovensku. Od roku 2004 prekladá slovenskú literatúru do angličtiny. Preložil tvorbu mnohých prozaikov a hlavne básnikov, medzi nimi sú: Margita Figuli Tri gaštanové kone/ Three Chestnut Horses, výber z poézie Ladislava Novomeského, Milana Rúfusa, Mily Haugovej, Ivana Štrpku, Daniela Heviera, Kamila Peteraja Jána Buzássyho, Erika Ondrejičku, Juraja Kuniaka. Preložil aj najvýznamnejšie básnické dielo slovenskej literatúry Krvavé sonety/The Bloody Sonnets P. O. Hviezdoslava, za ktoré dostal Cenu P. O. Hviezdoslava.

Janko Kráľ, básnik narodený presne pred 200 rokmi – 24. apríla 1822 – patrí k výnimočným zjavom slovenskej kultúrnej tradície. Bol významnou spoločenskou postavou svojej doby, no zároveň, jeho tvorba je predmetom záujmu aj dnes. Nie len ako historický prameň, ale aj ako živý literárny materiál. Vo svojej rozsiahlej tvorbe dokázal Kráľ vyjadrovať nie len spoločenské problémy doby, ale, na rozdiel od iných „štúrovských“ umelcov, aj najosobnejšie ľudské otázky, definujúce človeka akýchkoľvek časov. Nadčasové umelecké hodnoty vystihuje živý záujem o Kráľovu tvorbu na dnešných univerzitách, vo vedeckých inštitúciách či v umeleckom sektore. (Daniel Domorák)

Daniel Domorák, literárny vedec, sa narodil v Trnave. Vyštudoval na Trnavskej univerzite pedagogiku, učiteľstvo slovenskej a nemeckej literatúry. Pokračoval ďalej do Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde sa stal súčasťou tímu venujúceho sa novej, existenciálnej a performatívnej poetike. Pracuje pre Literárne informačné centrum. Tvorivo sa podieľa na produkcii autorského divadla, literatúry a hudby v nezávislom zoskupení DEMOscéna, v kultúrnom centre Malý Berlín, na Hrade Červený Kameň a v potulnom divadelnom zoskupení Tropos. 

Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú aj v roku 2022 jedenásť rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom a prekladateľkám slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence). Projekt TROJICA AIR bol podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.