15.08.2022 19:00
Online
Podujatie

Diskusia Trojica: Zvonko Taneski - Etela Farkašová

Siedmym prekladateľom na rezidenčnom pobyte Trojica AIR 2022 je Zvonko Taneski z Macedónska. V Banskej Štiavnici sa venuje prekladu knihy Etely Farkašovej Scenár. O preklade tohto diela sa porozpráva s autorkou v online diskusii. Podujatie moderuje Dado Nagy.

Video nájdete v pondelok 15. augusta o 19:00 na našom YouTube: bit.ly/LIC_online

Zvonko Taneski (1980) - literárny vedec, kritik, básnik, editor a prekladateľ. Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Od septembra 2015 pôsobí na Katedre slovanských filológií FFUK v Bratislave. Vedie prednášky a textové semináre z dejín umeleckého prekladu, medziliterárnych vzťahov a literárnej komparatistiky, z dejín konkrétnych národných literatúr (južnoslovanských), ako aj výberové kurzy macedónskeho jazyka a reálií Macedónska. Popri výskumnej práci v oblasti slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov prekladá zo slovenčiny do macedónčiny. Knižne vydal diela Pavla Vilikovského, Jany Beňovej, Ivany Dobrakovovej, Petra Šuleja, Dušana Mitanu, Juraja Šebestu, Milana Richtera, Miroslava Demáka a ďalších, zostavil aj niekoľko básnických antológií. V roku 2017 dostal Cenu P. O. Hviezdoslava za preklady diel slovenských spisovateľov do macedónčiny. Momentálne žije v Bratislave.

Etela Farkašová (1943) - spisovateľka a filozofka. Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie, pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka, neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1994 a 1995 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pričom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, v posledných rokoch sleduje ako recenzentka slovenskú dolnozemskú literatúru. Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala  od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Absolvovala desiatky čítačiek doma a v zahraničí. Žije v Bratislave.
 
Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú aj v roku 2022 jedenásť rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekladateľom a prekladateľkám slovenskej literatúry do cudzích jazykov TROJICA AIR (artist in residence).
 
TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.
Projekt TROJICA AIR bol podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik