04.04.2006
Trvanie do: 06.04.2006
Podujatie

Dni detskej knihy vo Vranove nad Topľou

 

Hornozemplínska knižnica

M. R. Štefánika 875/200

093 01 Vranov nad Topľou

057 446 44 68

hzkvt@vt.psg.sk, www.vthk.sk

 

DNI DETSKEJ KNIHY

4. – 6. 4. 2006

vo Vranove nad Topľou

 

 

      4. 4. 2006

     16.00 hod.

      Vernisáže výstav

         Ilustrátori ocenení na BIB 2005

         Detský domov je môj domov

         Celoslovenská putovná výstava   detských výtvarných prác

      Hornozemplínske osvetové stredisko

 

      17.00 hod.

      Človek a život

      Prehliadka vysunutej expozície Vlastivedného  múzea

      Hornozemplínske osvetové stredisko

      5. 4. 2006

 

   9.00 hod.

      Prijatie tvorcov kníh a hostí u primátora  mesta Vranov nad Topľou

       Obradná sieň  

      9.30 hod.

      Slávnostné otvorenie Dní detskej knihy

   Obradná sieň 

  

      11.00 hod.

      Stretnutia spisovateľov s deťmi

      ZŠ a ZUŠ v meste a regióne

 

      11.00 hod.

      Odborný seminár pre knihovníkov a učiteľov

         Súčasnosť slovenskej knihy pre deti    a mládež

         prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

         Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

        Poďme spolu vstúpiť do knižky

            Mgr. Timotea Vrábľová, PhD.

            Ústav slovenskej literatúry SAV

          Z rozprávky do rozprávky

            Mgr. Alžbeta Verešpejová

            Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

          Komiks, hodnota alebo gýč?

            Mgr. Peter Karpinský

            Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

          Ak ide o deti, nehrajme

            sa na konkurenciu

            Mgr. Gabriela Futová

            Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

          Prezentácie praktických skúseností

            zo slovenských knižníc

      Hornozemplínska knižnica

     

      13.00 hod.

      Tvorivé dielne

          Mgr. art. Ľuboslav Paľo

         VŠMU v Bratislave

          Mgr. Timotea Vrábľová, PhD.

         Ústav slovenskej literatúry SAV

      Hornozemplínska knižnica

 

      16.00 hod.

      Peter Čačko – tvorba, reflexie

      Stretnutie pri príležitosti životného jubilea

      Hornozemplínska knižnica

 

      18.00 hod.

      Priateľské stretnutie

      účastníkov, organizátorov a predstaviteľov mesta

      Hornozemplínska knižnica

         6. 4. 2006

         10.00 hod.

         Prijatie tvorcov kníh a hostí primátorom   mesta Hanušovce nad Topľou

         Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

 

         11.00 hod.

         Autorské besedy so spisovateľmi                   ZŠ Hanušovce nad Topľou

 

         13.00 hod.

         Slávnostné ukončenie Dní detskej knihy

         Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou