17.05.2023 19:30
Online
Podujatie

Dokážeme sa poučiť z dejín?

Ako si môžeme chrániť slobodu a demokraciu? Čo by sme si mali naozaj zapamätať zo slepých uličiek našej histórie a do akej miery nám hrozí návrat nejakej novej podoby fašizmu či nacizmu?
 
O týchto neľahkých témach budeme diskutovať s Antonom Hruboňom, popredným slovenským historikom – odborníkom na politické a vojenské dejiny Slovenska, Československa a strednej Európy v 20. storočí, ktorý sa v rámci svojho výskumu venuje aj komparatívnym štúdiám fašizmu a súčasného politického extrémizmu či interkultúrnym vzťahom a konfliktom medzi majoritou a minoritou (so zameraním na etnické a náboženské aspekty).
 
Hosť: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Moderuje: Pavol Šveda
 
Diskusia bude vysielaná na FB stránke Skautského inštitútu na Slovensku.