11.03.2022 18:00
T3 - kultúrny prostriedok Bratislava
Podujatie

Dominik Želinský / Alžběta Stančáková @T3

Dominik Želinský je sociológ, literárny kritik, básnik a redaktor. Debutoval zbierkou Čokoľvek iné (2010), ktorá vyšla ako príloha časopisu Psí víno. Pôsobil v časopisoch Psí víno, kloaka: magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, je zakladajúcim členom redakčnej rady časopisu Kapitál. Jeho nová zbierka Teórie osobnosti ho predstavuje aj ako vyzretého a poučeného básnika, ktorý vo svojich textoch so špecifickým nadhľadom komentuje a glosuje celé spektrum postáv, spoločenských a politických fenoménov či literárnych trendov. Autor v knihe pôsobí na prvý pohľad ako nezaujatý pozorovateľ, jeho observácie však zároveň možno čítať ako hĺbkové ponory do fungovania dnešného sveta. Želinský sa tu prejavuje ako prirodzene angažovaný básnik, ktorý je schopný zručne preniknúť pod povrch a rozkryť fungovanie komplikovanej siete osobných, pracovných či korporátnych vzťahov; jeho texty pritom ostávajú vždy čitateľsky prístupné a prirodzene vtipné.
https://www.nedelnichvilkapoezie.cz/.../dominik-zelinsky...
Alžběta Stančáková (1992) je poetka a prozaička, vyštudovala bohemistiku a komparistiku na Univerzite Karlovej, aktuálne je doktorandkou na Masarykovej univerzite. Je laureátkou Ceny Jiřího Ortena za jej debutovú zbierku Co s tím? Jej texty boli preložené do nemčiny, polštiny, či rumunštiny. Výrazne pracuje s hovorenou rečou, ale aj prepojovaním nesúrodých jazykových vrstiev, objavovaním poézie pod nánosmi byrokratického jazyka, sloganov, omielanými frázami, či jazykovými nepresnosťami. Jej pozorovania, komentáre, úvahy a introspekcie sú v neustálom dialógu s aktuálnym dianím a zdielanou každodennosťou.
https://itvar.cz/osud-osudu
https://budapest.czechcentres.cz/.../alzbeta-stancakova...
Vstupné dobrovoľné, odporúčané 3,56.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.