25.02.2022 23:45
Stará Ľubovňa
Literárna súťaž

DÚHA 2021 / 2022

 

Vyhlasovateľ:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Usporiadateľ:
ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI
a spoluorganizátori 
v y h l a s u j ú: 

25. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
DÚHA 2021 / 2022

Téma:

1. Nohy mám na zemi a dlaňami sa dotýkam oblohy (strom)

2. Obzri sa dozadu (príbehy zo života našich predkov)

Slávnostné vyhodnotenie:
6. 5. 2022, obradná sieň MsÚ v Starej Ľubovni

Termín výstavy:
6. - 31. máj 2022, Galéria Provinčný dom

Súťažné kategórie:
I. kat. - deti MŠ (5-6 rokov)
II. kat. - mladší žiaci (6-10 rokov)
III. kat. - staršıí žiaci (11-15 rokov)
IV. kat. - žiaci ZUŠ, SUŠ

Literárne a výtvarné práce zasielajte najneskôr do 25. februára 2022 na adresu:
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5 
064 01 Stará Ľubovňa

Informácie:

Kristıína Repková, výtvarná tvorba
tel.: 052 / 43 239 83,

mobil: 0908 998 795, e-mail: osvetasl@nextra.sk

www.osvetalubovna.sk