24.01.2008 18:00
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
Podujatie

Dvakrát Rilke

Veľký rakúsky básnik Rainer Maria Rilke vytvoril pred približne sto rokmi dve básnické diela, ktoré vošli do histórie svetovej poézie. V roku 1904 napísal v Ríme dlhú báseň Orfeus.Eurydika.Hermes (Orpheus.Eurydike.Hermes), ktorá vyšla o tri roky neskôr v zbierke Nové básne. Stala sa vďačným objektom početných interpretácií a zhudobnení, napr. ruský laureát Nobelovej ceny Josif Brodskij o nej napísal rozsiahlu esej. V roku 1906 vyhotovil Rilke tretiu verziu svojho „korneta“, ktorý vyšiel ešte v tom roku pod názvom Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho (Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke) a stal sa najvydávanejším básnickým dielom v nemeckej literatúre vôbec. Milan Richter, Rilkeho znalec a prekladateľ, vydal Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho v svojom vydavateľstve MilaniuM a k svojmu novému prekladu pripojil aj nemecký originál, predslov, kalendárium i doslov, v ktorých objasňuje Rilkeho „hľadanie starého šľachtického rodu“ a prináša prekvapivé zistenia a domnienky. Knihu ilustrovala Kamila Štanclová ôsmimi originálnymi grafikami. Tri lepty Kamily Štanclovej tvoria spolu s dvojjazyčne vysádzanou Rilkeho básňou Orfeus.Eurydika.Hermes originálnu, vzácnu knihu v bibliofilskom prevedení, ktorú vydal Viktor Vojtek. Viktor Vojtek a Milan Richter predstavia 24. januára 2008 o 18.00 hod. v Mozartovej sieni obidve Rilkeho knihy, ktoré aj vďaka ilustráciám Kamily Štanclovej a precíznej práci tlačiarov budú patriť ku skvostom knižnej kultúry.