02.03.2006 17:00
Rakúske veľvyslanectvo, Mozartova sieň na Ventúrskej 10 v Bratislave
Podujatie

Elias Canetti - spolutvorca storočia a svedok svojej doby

Elias Canetti – spolutvorca storočia a svedok svojej doby
Literárne posedenie, autogramiáda,

Milan Richter a Ladislav Šimon

Elias Canetti (1905 – 1994), laureát Nobelovej ceny za literatúru, zažil na vlastnom osude premeny intelektuála 20. storočia. Narodil sa v sefardsko-židovskej rodine v bulharskom Russe (či Rustschuku), žil v Nemecku, Veľkej Británii, študoval vo Viedni a zomrel v Zürichu. Hoci hovoril viacerými jazykmi, jeho materčinou bola nemčina a tú si vybral za svoj literárny jazyk. Preslávil sa najmä svojimi aforizmami a zápiskami, ako aj esejami a autobiografickou trilógiou Zachránený jazyk, Fakľa v uchu, Hra očí. Jeho román Zaslepenie stavajú kritici na roveň románov F. Kafku či J. Joycea, no niektorí mu nevedia ani po sedemdesiatich rokoch prísť na chuť. Kontroverzné sú aj Canettiho divadelné hry (drámu Svadba mohli vidieť aj slovenskí diváci v rokoch 1993 – 1995 v DPOH Bratislava.
Prof. Dr. Ladislav Šimon, Canettiho znalec, preložil rozsiahly výber zo spisovateľových aforizmov, najmä z kníh Provincia človeka a Tajomné srdce hodiniek. Kniha vyšla ako 2. zväzok edície Sentencie vo vydavateľstve MilaniuM a prekladateľ Ladislav Šimon spolu s vydavateľom knihy Milanom Richterom predstavia vtipného a múdreho „spolutvorcu storočia a svedka svojej doby“.