15.03.2021 23:45
Literárna súťaž

Esej Jána Johanidesa 2021

Zapojte svoju školu do tejto zaujímavej stredoškolskej súťaže. Stačí, ak Vaši študenti či študentky napíšu krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa a Vy nám ju pošlete.

Tento rok sme z diela Jána Johanidesa vybrali tieto myšlienky:

  1. ...si tým človekom, ktorý vie vidieť strom aj na tom najmenšom liste, ktorý z neho spadol.

  2. Je na nás, ako dokážeme chrániť svoje najvnútornejšie vnútro pred vplyvmi moderných démonov. Každý by mal byť opatrný, ak niekoho vpúšťa do svojho súkromia.

  3. ...uprostred tohto nevinného večera som bola po prvý raz pyšná a úplne smelá, pretože som si myslela, že stačí urobiť zle hocikomu inému, a hneď je človek dospelejší. Myslela som si to a bolo to pre mňa ako temné zjavenie.

 

Pravidlá:

  • úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených troch myšlienok

  • rozsah eseje by nemal byť väčší ako 3 normostrany, čiže 5200 znakov vrátane medzier

  • do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku

  • každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje a ako motto myšlienka Jána Johanidesa, ktorou bola esej inšpirovaná, názov a adresa školy

  • súťaž začína 11. januára 2021

  • eseje treba zaslať najneskôr do 15. marca 2021 na emailovú adresu:

  • esej.johanides@litcentrum.sk

 

Vyhodnotenie esejí bude mať na starosti odborná porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek a odborného personálu Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené v apríli 2021. Presný termín bude upresnený v nasledujúcom roku. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác a workshopom.

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue a honorovaná sumou 100 eur.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov súťaže (Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali) a aj jej spoluvypisovateľov (Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku). V prípade záujmu ich bude možné zverejniť na stránkach školských časopisov.

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

Viac informácií o súťaži: Dana Podracká dana.podracka@litcentrum.sk, 0908188226