15.10.2007
Trvanie do: 19.10.2007
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Európsky týždeň miestnej demokracie

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

pre Vás pripravili

 pondelok 15. október 2007

Deň dlhej bielej palice

&    Prezentácia činnosti oddelenia pre nevidiacich KJF

         - oddelenie pre nevidiacich, 2. poschodie vpravo

&             Výstava kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. V spolupráci s firmou Tyflocomp Bratislava

Výstava bude prístupná od 10.00 do 16.00 hod.

- učebňa a oddelenie pre nevidiacich, 2. poschodie vpravo

&    Žijú medzi nami – 10.00 hod.

Stretnutie detí s nevidiacim knihovníkom Júliusom Bartekom

         - oddelenie pre deti, 2. poschodie vľavo

(kolektívnu účasť treba dohodnúť vopred na tel. č. 55 11 782)

streda 17. október 2007

Deň otvorených dverí

v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

&             Výstava dokumentov na tému: “Tolerancia a etika – harmónia života“

- študovňa, 2. poschodie vpravo

&    Možnosť návštevy odborných pracovísk knižnice

&    Bezplatný zápis za člena knižnice

&    Odpúšťanie sankčných poplatkov

   

štvrtok 18. a piatok 19. október 2007

Ako využívať e-governement a e-mail Školenie určené seniorom. Začiatok o 10.00 hod. Vstup voľný

       - študovňa, 2. poschodie vpravo

 

Európsky týždeň miestnej demokracie

 

15. – 19. október 2007