31.03.2014
Trvanie do: 04.04.2014
Košice
Podujatie

Farebný ohňostroj rozprávok v Košiciach - program 31.3.-4.4.

PROGRAM:

• Farebný ohňostroj rozprávok
31.03.2014 09.00 hod. Námestie Jána Mathého 1, OD Mier
01.04.2014 11.00 hod. Humenská 6
02.04.2014 09.00 hod. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22
02.04.2014 13.30 hod. ZŠ Belehradská 21
02.04.2014 14.00 hod. LitPark, Kukučínova 2
03.04.2014 17.30 hod. Detská fakultná nemocnica, Tr. SNP 1, večerníčkové čítanie
04.04.2014 10.00 hod. Boženy Němcovej 27
04.04.2014 13.30 hod. ZŠ Krosnianska
• Voľba Kráľa čitateľov 2014 - finále
03.04.2014 10.00 hod. LitPark, Kukučínova 2
• Noc s Andersenom – rozprávkové podujatie venované najlepším čitateľom knižnice
04.-05.04.2014
- Čo by videl H.Ch.Andersen v Kulturparku, LitPark, Kukučínova 2 o 18.00 hod.
- Zubami nechtami, hrôzostrašná noc v knižnici, Humenská 9 o 19.00 hod.
- Pripútajte sa! Rozprávková linka Košice – Kodaň odlieta, Námestie Jána Mathého 1, OD Mier o 18.00 hod.
- Nechajte sa uniesť... Rozprávkové (ú)nosy Pinocchia, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 o 19.00 hod.
- Ako si vycvičiť draka, Družicová 4 o 19.00 hod.