02.04.2014 17:00
Západné krídlo radnice, Hlavná ul. č. 1, Trnava
Podujatie

Feldek – Ťahák z dejín slovenskej literatúry

Týždeň slovenských knižníc

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Literárne informačné centrum
Klub priateľov Trnavy

Vás pozývajú na prezentáciu knižnej novinky za účasti autora

Ľubomír Feldek
Ťahák z dejín slovenskej literatúry
alebo do Lomidreva po Malkáča

2. apríla 2014 o 17.00 hod.
Západné krídlo radnice, Hlavná ul. č. 1, Trnava

Účinkujú: Katka Feldeková,  Richard Šimurka

Grafická pozvánka