27.09.2017 18:00
Trvanie do: 27.09.2017
Ticho a spol
Podujatie

Fragmenty z Fragmentu - 30 rokov časopisu Fragment

Pozývame Vás na jubilejné stretnutie priateľov časopisu Fragment, ktorí vydržali 30. rokov neprevracať kabáty ani v tej najnežičlivejšej nepohode. Literárnu a hudobnú koláž návratov do budúcej minulosti moderuje Ján Štrasser.
Večer bude venovaný tvorbe a ukážkam z diel troch významných osobností slovenskej literatúry - Igor Kalný, Tomáš Petřivý a Vladimír Archleb-Ráchel.

Časopis FRAGMENT patrí svojim zameraním medzi popredné európske literárne časopisy. Prioritným zameraním časopisu je podpora publikovania pôvodných diel slovenských autorov a hodnotovo výrazných diel autorov inonárodnej literárnej tvorby. V uplynulých dvadsiatich štyroch ročníkoch to bola súčasná poľská, maďarská, srbská, chorvátska, slovinská, švajčiarska, holandská, rakúska, walesská a česká literatúra. Časopis FRAGMENT sa nevenuje iba literatúre, ale aj problémom výtvarného umenia a histórie a jeho kritickej reflexii. Účelom časopisu Fragment je priamo programovo vyhľadávať a pestovať to životodarné prelínanie a vzájomné obohacovanie sa európskych kultúr. Súčasťou časopisu FRAGMENT je jeho knižná edícia (F.R. & G.).

VSTUP VOĽNÝ

viac informácií: https://www.tichoaspol.sk/profil/fragmenty-z-fragmentu/
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.