31.07.2014
Podujatie

Gerbócova literárna Snina 2014

Neanonymná literárna súťaž pre začínajúcich slovenských autorov a zahraničných Slovákov v žánri poézie, prózy a
eseje bez vekového obmedzenia.
Vyhlasovatelia súťaže: Mesto Snina
Uzávierka súťaže 31.7.2014

Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je celoslovenské podujatie, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.
Gerbócova literárna Snina je súťaž určená autorom poézie, prózy a eseje bez vekového obmedzenia. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré dosiaľ neboli publikované. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku.

Súťaží sa v štyroch vekových kategóriách:

kategória A: žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl,
kategória B: žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl,
kategória C: študenti stredných škôl a gymnázií,
kategória D: dospelí bez obmedzenia veku /vrátane študentov vysokých škôl/.

Rozsah zasielaných prác:  

  • pri próze a eseji maximálne 10 strán formátu A4
  • pri poézii maximálne 5 básní

Súťažný príspevok musí byť napísaný čitateľne na počítači a zaslaný na adresu organizátora súťaže v dvoch exemplároch, pri kategóriách C a D aj v elektronickej verzii na e-mailovú adresu: propagacia@snina.sk

Súťažný príspevok musí byť označený týmito údajmi:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • bydlisko,
  • kontaktné údaje /telefón, e-mail/;
  • žiaci a študenti uvedú školu a ročník.

Súťažné práce sa zasielajú na adresu :

Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Viac info na tel. č.: 057/7623635, e-mail: domkultury@snina.sk