31.07.2022 23:45
Literárna súťaž

Gerbócova literárna Snina 2022

Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je celoslovenské podujatie, v ktorom najmä začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Súťaže sa zúčastňujú aj zahraniční Slováci.

Zaslané práce budú rozdelené do troch skupín (autori poézie, prózy, eseje) a každá skupina sa hodnotí v štyroch kategóriách.

Kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl

Kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima -kvarta)

Kategória C: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvinta-oktáva)

Kategória D: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)

Článok IV.

Termíny konania

Vyhlásenie literárnej súťaže: 15. február príslušného kalendárneho roku

Uzávierka prijímania prác: do 31. júla príslušného kalendárneho roka

Propozície si môžete stiahnuť TU.