15.10.2013
Podujatie

Gorazdov Literárny Prešov

GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou bez vekového obmedzenia.

Vyhlasovatelia: Divadlo J. Záborského, útvar osvetovej činnosti,Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a,Národné osvetové centrum,

Roku 2013 sa koná XVIII. Gorazdov literárny Prešov

Uzávierka: 15. októbra 2013.

Vyhlásenie výsledkov: 7. decembra 2013

http://www.nocka.sk/uploads/89/ed/89ed2dcb6c3655a258a297e05d63a346/glp-2013-propozicie.pdf