15.10.2013
Podujatie

Gorazdov Literárny Prešov 2014

GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV 2014

Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou bez vekového obmedzenia.

Vyhlasovatelia: Divadlo J. Záborského, útvar osvetovej činnosti, Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Národné osvetové centrum

Roku 2013 sa koná XIX. Gorazdov literárny Prešov

Uzávierka: 15. októbra 2014.

Vyhlásenie výsledkov: 6. decembra 2013

Propozície