22.09.2022 9:00
Göteborg
Podujatie

Göteborg Book Fair 2022

Knižný veľtrh Göteborg Book Fair je najdôležitejší event knižnej brandže v Škandinávii. Počas štyroch festivalových dní sa však vzdá hold nielen literatúre, ale aj umeniu, slobode slova a mierovému spolunažívaniu ako takému. Literárne informačné centrum podporí účasť na podujatiach veľtrhu autora Michala Hvoreckého a realizáciu stánku EUNIC (Zväz kultúrnych inštitútov a akadémií krajín EU), kde budú vystavené slovenské publikácie za personálnej účasti zástupcu LIC. 

Tohtoročný 38. ročník knižného veľtrhu je venovaný aktuálnym témam klimatických zmien i pomoci Ukrajine a čestným hosťom bude Južná Afrika. Festivalová časť veľtrhu sa bude venovať krimi-literatúre, ako najdôležitejšej žánrovej literatúre Severu.

Michal Hvorecký vystúpi vo štvrtok 22.09.2022 v diskusnom panely na tému MISSION: CLIMATE, kde bude za okrúhlym stolom s autormi  

JULIE GUINAND (Švajčiarsko), VAIVA GRAINYTĖ (Litva) a VALDUR MIKITA (Estónsko) diskutovať o "najväčších výzvach všetkých časoch", teda o klimatických zmenách a spôsobu akým tému reflektujú vo svojich dielach. Moderovať bude spisovateľ JENS LILJESTRAND.

 

Druhé podujatie, na ktorom vystúpi Michal Hvorecký bude v nemeckom jazyku a bude sa venovať téme sociálnych problémov, ktoré sú aktuálne vypuklé po rokoch pandémie a vojny na Ukrajine. O spôsoboch, akým ich reflektuje nemeckojazyčná literatúra, bude náš autor diskutovať s DANIELOM SCHREIBEROM (Nemecko) a ANDREOU WINKLER (Rakúsko). Podujatie sa uskutoční v piatok 23.09.2022 a moderovať ho bude BENITA FUNKE, Kultúrna attaché Švajčiarskeho veľvyslanectva vo Švédsku.

 

Viac info: https://goteborg-bookfair.com/