27.02.2020 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

História a podoby zím v Európe a na Slovensku

ZIMA a.d. 1500 – 2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku

27.02.2020

Rozprávanie literárneho vedca Pavla Matejoviča

Čas: 27. februára 2020 o 17.00 hod.

Miesto: čitáreň Knižnice JF v Trnave

Publikácia Zima A. D. 1500 – 2010 sa zaoberá históriou a podobami zím v Európe a na Slovensku približne od 16. stor. do súčasnosti. Autor Pavel Matejovič pri analýze zím postupuje chronologicky, ale zároveň sa snaží identifikovať charakteristické znaky, ktoré sú pre jednotlivé zimy typické . V poslednej kapitole hľadá odpoveď na otázku, či je možné – aj s prihliadnutím na zmenu klímy – odhadnúť teplotný trend zím v budúcnosti. Práca nie je určená len odborníkom, ale aj širšej čitateľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o počasie a podnebie.