23.05.2013 16:00
Dom kultúry Ružinov
Podujatie

Hudobno- poetické popoludnie

Judita Kaššovicová číta zo svojej poézie. Hudba: orchester Ivana Tomoviča a Ivan Turtev.