06.12.2006 19:00
Hotel City Bratislava
Podujatie

Ikariáda 2006

Ceny pre najúspešnejších slovenských autorov - Ikariáda 2006

Vydavateľstvo Ikar  odovzdá ceny svojim  najúspešnejším slovenským autorom. Zlaté  a Platinové knihy za úspešný predaj budú udelené už po siedmy raz. Cena literárnej kritiky za najhodnotnejšie pôvodné dielo Zlaté pero po tretí raz. Nechýbať bude Zlatá kniha v kategórii Osobnosti radia.

 

 

Zlatá kniha, Platinová kniha

Ocenenie Zlatá kniha sa udeľuje slovenským autorom, ktorých dielo dosiahlo predaj 25 000 výtlačkov v kategórii próza a 5000 výtlačkov  v kategórii poézia. Ocenenie Platinová kniha získava autor za predaj 35 000 výtlačkov knihy v kategórii umelecká próza,  50 000 výtlačkov inej prozaickej  knihy a 8000 výtlačkov  poézie. Sú to ceny, o udelení ktorých rozhodujú čitatelia tým, že si knihu kúpia – je to odmena za úspech. Ceny sa udeľujú od roku 2000.

Na Ikariáde 2006 ceny prevezmú:

Zlatá kniha

Táňa Keleová- Vasilková  za román Kvety pre Lauru

Platinová kniha

Táňa Keleová- Vasilková za romány: Ja a on, Manželky, Čriepky, Okienko do snov, Slzy a  smiech.

Táňa Keleová-Vasilková (1964) patrí medzi kmeňové autorky vydavateľstva Ikar. Doteraz vydala pätnásť kníh:  Cena za voľnosťTúžby (1999 ), Mama pre Veroniku (2000), Čriepky (2001), Okienko do snov ( 2001), Slzy a smiech (2002), Čaro všednosti (2003), Manželky (reedícia 2003), Pozlátka (2003), Siete z pavučín (2003), Tichá bolesť (2004), Cukor a soľ (2004), Ja a on (2005), Kvety pre Lauru (2006), Modrý dom (2006). S výnimkou Ceny za voľnosť všetky ostatné romány Vasilkovej vyšli vo vydavateľstve Ikar. Autorkine knihy majú u čitateľov mimoriadny ohlas a zaraďujú sa medzi najúspešnejšie tituly na knižnom trhu. Táňa Keleová – Vasilková je niekoľkonásobnou držiteľkou ocenení Zlatá  a Platinová kniha. Celkový predaný náklad jej kníh dosiahol doteraz  rekordných viac než štyristopäťdesiat  tisíc výtlačkov.  Autorka dostáva 5 Platinových kníh súčasne.

 Ceny odovzdá Ján Kroner.

 Cena literárnej kritiky Zlaté pero

V roku 2004 sa vydavateľstvo Ikar rozhodlo po prvý raz udeliť aj cenu literárnej kritiky Zlaté pero za najhodnotnejšie pôvodné dielo. Cena je udelená aj tento rok.  Knihy posudzovala porota v zložení: Dr. Alexander Halvoník, Mgr. Jozef Bžoch a Dr. Igor Hochel. Na základe hodnotenia umeleckého  prínosu pre slovenskú literatúru, ako aj s ohľadom na prínos pre čitateľa porota jednomyseľne rozhodla udeliť cenu vydavateľstva IKAR Zlaté pero 2006 Stanislavovi Štepkovi za zbierku poviedok Desatoro (a zopár navyše). Porota svoje rozhodnutie zdôvodnila takto: „Stanislav Štepka svojou dramatickou tvorbou už takmer štyridsať rokov oslovuje divadelné publikum originálnymi humoristickými textami, ktoré sa stali trvalou súčasťou divadelného diania na Slovensku. V knihe poviedok Desatoro sa s jemným humorom vracia k svojím divadelným témam a svojich hrdinov stavia do pozícií, keď sa so svojimi navyknutými  stereotypmi musia neustále konfrontovať s holou skutočnosťou. Štepka má očividne rád svojich hrdinov, ale nič im neodpustí. S úsmevom sa díva na ich nedostatky , ale zostáva vždy s nimi v nádeji, že s humorom, ktorý plodia, sa dá aj to najhoršie ľahšie prežiť.“  

 Cenu odovzdá riaditeľ Literárneho centra a predseda poroty Alexander Halvoník.

Zlatá kniha v kategórii Osobnosti radia

Vydavateľstvo Ikar zaradilo medzi tohtoročné ocenenia už po druhý raz aj Zlatú knihu v kategórii  Osobnosti radia. Kritériom na získanie tejto ceny  je predaj 10 tisíc výtlačkov z titulu v uvedenej kategórii. Cenu  prevezme Vilma Jamnická za knihu Elixír môjho života.

Vilma Jamnická, známa slovenská herečka a astrologička 13. novembra t. r. oslávila v plnej sile a životnom optimizme krásne sté narodeniny. V roku 2001 napísala  knihu Sny a videnia. Za tento titul prevzala  v roku 2005 Zlatú knihu v kategórii Osobnosti radia. Elixír môjho života (2005) je knihou spomienok Vilmy Jamnickej. Životný príbeh Vilmy Jamnickej zaznamenala Marika Studeničová.

 Cenu odovzdá Marcela Laiferová a Alexius Aust, predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.