16.02.2014 18:30
Cirkev bratská, Cukrová ulica 4, Bratislava
Podujatie

Ilustrácie Proglasu Miloša Koptáka

Obálka bibliofílie

V priestoroch Cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovej 4
v nedeľu 16. februára o 18.30 hod.

bude otvorená výstava ilustrácií Miloša Koptáka k bibliofilskému vydaniu interpretácii básne sv. Konštantína
Daniel Pastirčák Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodičov

Po nedeľnej bohoslužbe so začiatkom o 17. hod. pozývame všetkých záujemcov do klubovne, kde budú besedovať o Proglase a jeho odkaze pre dnešných čitateľov autor básnického textu Daniel PASTIRČÁK, ilustrátor Miloš KOPTÁK, z Literárneho informačného centra, ktoré vznik tohto diela iniciovalo, jeho riaditeľka Miroslava VALLOVÁ a poetka Dana PODRACKÁ.