20.10.2013
Trvanie do: 20.10.2013
Podujatie

Inšpirácie spod Sitna

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Neanonymná literárna súťaž v kategóriách poézia a próza pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: 1. žiaci ZŠ, 2. študenti SŠ a VŠ a 3. dospelí.

Vyhlasovatelia: ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

Roku 2013 sa koná 19. ročník

Uzávierka súťaže: 20. október 2013

Vyhlásenie výsledkov: november 2013

 

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

19. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby, uzávierka: 20. 10. 2013

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

vyhlasuje 19. ročník

literárnej súťaže z vlastnej tvorby


INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Kategórie:

I. poézia
II. próza

Vekové kategórie:

1. žiaci ZŠ
2. študenti SŠ a VŠ
3. dospelí

Podmienky: Súťaž je určená pre autorov amatérov

Súťažné práce v 3 exemplároch musia byť napísané na stroji, resp. PC

Rozsah prác: Poézia – minimálne 2, maximálne 5 básní
Próza – najviac 2 prozaické útvary v rozsahu max. 5 strán

Za každou prácou je potrebné uviesť : Meno a priezvisko autora, dátum
narodenia, presná adresa, tel.
u žiakov a študentov aj adresu školy a 
ročník

Uzávierka súťaže: 20. október 2013

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Súťažné práce sa nevracajú.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2013 v Banskej Štiavnici. Ocenení autori budú pozvaní písomne resp. e-mailom

Súťažné práce zasielajte na adresu:
Mestská knižnica, Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica
(tel.045/2909035)
Jolana Šamová, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica (tel.045/6911502, 0908028847,
0948022907)