30.06.2017
Trvanie do: 30.06.2017
Podujatie

Inšpirácie spod Sitna 2017

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Neanonymná literárna súťaž v tvorbe prózy pre žiakov ZŠ 6.- 9. ročník.

Vyhlasovatelia: ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a Spolkový dom Živena Martin

Roku 2017 sa koná 23. ročník

Uzávierka súťaže: 30. jún 2017

Vyhlásenie výsledkov: september 2017 v Martine

Kontakt: zivena.bs@gmail.com,  Mgr. Renata Taligová, Zvonová 22, 96901 B. Štiavnica

Propozície:

 ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici

a ŽIVENA – Spolkový dom Martin

vyhlasuje 23. ročník

literárnej súťaže z vlastnej tvorby

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Téma: voľná

Literárna forma: próza

Veková kategória: žiaci 5.-9.ročníka ZŠ

Rozsah: 1-5 strán A4

Uzávierka: 30.jún 2017

Vyhodnotenie: september 2017 – Spolkový dom Živena, Martin

Podmienky: Tento ročník má upravené propozície, termín konania a vekovú kategóriu. Súťažné práce musia byť napísané na PC alebo stroji a zaslané na e-mail: zivena.bs@gmail.com, alebo na adresu: Mgr.Renata Taligová, Zvonová 22, 96901 B.Štiavnica

Za každou prácou treba uviesť:

meno a priezvisko, vek, adresa školy alebo adresa bydliska, mail, tel.číslo.

 

Porota určí víťazné práce, ktoré budú v rámci slávnostného vyhodnotenia v Spolkovom dome Živena v Martine prezentované hereckými osobnosťami.

Výsledky budú zverejnené na FB-stránke: Živena Banská Štiavnica, ocenení autori budú kontaktovaní a pozvaní ma slávnostné vyhodnotenie.

Na všetky práce sa teší odborná porota!