30.12.2021 18:00
Online
Podujatie

Ivana Komanická v Artfore

Básne plynú ako políčka filmu a v ich osobitom a ľahkom rytme sa odkrýva a zahaľuje všetko to, čo človek túži povedať alebo hovorením zakryť.
Pozývame vás na diskusiu so spisovateľkou Ivanou Komanickou vo štvrtok 30.12. od 18:00 prostredníctvom online streamu.
Debatu moderuje Martin Makara, hosťom večera bude vydavateľ Ján Gavura.
Básnická kniha Poézia pre dvoch – Poetry For Two je napísaná po slovensky a anglicky, v dvoch jazykoch, ktorými poetka Ivana Komanická myslí, v ktorých si uvedomuje svoje bytie a v ktorých tvaruje svet okolo seba. Podoba básní je určená konverzačným tónom reálnych a fiktívnych rozhovorov s partnerom a z virtuálnej podstaty reči sa postupne začínajú formovať skutočné udalosti a skutoční ľudia zachytení v nečakanej a naliehavej situácii.
Kniha je vnútorne spojená s autorkinou lyrickou prózou Pre teba sa postavím proti sebe (2018) a spolu zobrazujú životný príbeh človeka zasiahnutého prítomnosťou, v ktorej sú zviditeľnené fragmenty individuálnej pamäti a záblesky toho, čo sa môže stať.
Link diskusie zverejníme tesne pred začatím streamu na stránke udalosti a košického Artfora.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.