06.08.2020 17:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Ivica Ruttkayová – Matematický model večnosti

 Prezentácia pripravovanej zbierky básní Ivice Ruttkayovej Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíl eza účasti autorky.
V časti Kresbospisy autorka textom ilustruje a básnickým jazykom interpretuje kresby  výtvarníka Miroslava Cipára.
Súčasťou čítania je aj rozhovor s Miroslavom Cipárom o jeho takmer neznámych kresbách, ktoré tvorí desaťročia a širšia verejnosť ich nepozná.