11.12.2013 16:00
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách

Filozofická fakulta UK pozýva 

Nové knihy a výskumy
Cyklus prezentuje aktuálne monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali. Koná sa každý druhý týždeň v mesiaci v budove na Gondovej 2.

Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách.
11. decembra 2013 (streda) o 16,00 hod. na G236

Prvá knižná monografia venovaná interpretáciám vybraných básní a prekladov jedného z najvýznamnejších moderných slovenských básnikov. Do výberu sú zaradené básne Miroslava Válka zo zbierok Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, z cyklu Z vody, ako aj viaceré básne nezaradené do samostatných kníh. Interpretácie so zdôrazneným poetologickým zreteľom ponúkajú plastickejší obraz autorovej tvorby a jeho prínosu do poézie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárne informačné centrum.


Dielo uvedie Dana Podracká (LIC).
Nielen o osobných konotáciách textov a kontextov bude hovoriť Ján Zambor.Pripravujeme:
12. februára 2014 (streda)
Katarína Chmelinová a Katarína Beňová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. Bratislava – Martin: Matica Slovenská a SNG, 2014.