17.02.2022 18:00
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave
Podujatie

Jana Beňová a Barbi Marković v rozhovore

Literárny večer
Jana Beňová a Barbi Marković v rozhovore
Moderátor: Cornelius Hell
Čítanie: Paulína Čuhová
17. február 2022, 18.00
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A
Dve autorky píšu o postkomunistických komunitných sídliskách so zmyslom pre urbánnu súčasnosť (a nedávnu minulosť). To, čo ich spája, je okrem iného aj talent pretvárať témy do vzrušujúcej, múdrej a smutnej literatúry.
Barbi Marković, nar. 1980 v Belehrade, študovala germanistiku v Belehrade a vo Viedni. V Belehrade pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Rende. Od roku 2009 žije vo Viedni, v rokoch 2011/2012 bola mestskou kronikárkou v Grazi. Známou sa stala roku 2009, keď jej román Izlazenje, ktorý je remixom textu Thomasa Bernharda, vyšiel v nemeckom preklade Masche Dabic pod názvom Ausgehen. Nasledovali poviedky, divadelné a rozhlasové hry a viaceré ocenenia. V roku 2016 vydala román Superheldinnen, ktorý je jej prvou knihou napísanou sčasti v nemčine a sčasti v srbčine. Za Superheldinnen získala v roku 2016 Literárnu cenu Alpha a v roku 2017 Cenu Adelberta von Chamissa. 2018 bola zdramatizovaná verzia Superheldinnen uvedená vo viedenskom Volkstheatri.
Jana Beňová sa narodila v roku 1974 v Bratislave. Od roku 1992 študovala na VŠMU odbor divadelná dramaturgia. V rokoch 2002 až 2009 pracovala v denníku SME ako reportérka, neskôr tri roky ako editorka v Divadelnom ústave. V súčasnosti je na voľnej nohe a spolupracuje s nezávislým Denníkom N. Jej román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a zatiaľ bol preložený do štrnástich jazykov. Je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov.
Cornelius Hell je rakúsky literárny kritik, prekladateľ a esejista.
Podujatie v slovenskom a nemeckom jazyku.
----
Literarischer Abend
Jana Beňová und Barbi Marković im Gespräch
Moderation: Cornelius Hell
Lesung: Paulína Čuhová
17. Februar 2022, 18.00
Bratislava, Österreichisches Kulturforum, Hodžovo nám. 1/A
Zwei Autorinnen schreiben über postkommunistische Gemeindebausiedlungen mit einem Gespür für urbane Gegenwarten (und jüngste Vergangenheiten). Was sie vereint ist unter anderem ihre Gabe, dieses in mitreißende, kluge und todtraurige Literatur zu verwandeln.
Barbi Marković, geb. 1980 in Belgrad, studierte Germanistik in Belgrad und Wien. In Belgrad war sie Lektorin im Rende-Verlag. Sie lebt seit 2009 in Wien, 2011/2012 war sie Stadtschreiberin in Graz, 2009 machte sie mit der von Mascha Dabic besorgten und bei Suhrkamp erschienenen deutschen Übersetzung ihres Thomas Bernhard-Remix-Romans Ausgehen (Izlazenje) Furore. Es folgen Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele sowie zahlreiche Preise. 2016 erschien mit Superheldinnen der erste Roman, den Barbi Markovic teilweise auf Deutsch und teilweise auf Serbisch geschrieben hat. Für Superheldinnen wurde sie 2016 mit dem Alpha Literaturpreis und 2017 mit dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet. 2018 wurde eine dramatisierte Version von Superheldinnen im Volkstheater Wien aufgeführt.
Jana Beňová wurde 1974 in Bratislava geboren. Ab 1992 studierte sie Theaterdramaturgie an der Akademie für darstellende Kunst in Bratislava. 2002 bis 2009 arbeitete sie als Reporterin bei der Tageszeitung SME, später drei Jahr als Editorin im Theaterinstitut. Derzeit ist sie freiberuflich tätig und arbeitet mit der unabhängigen Tageszeitung Denník N zusammen. Ihr Roman Café Hyena wurde mit dem Literaturpreis der Europäischen Union 2012 ausgezeichnet und bis jetzt in vierzehn Sprachen übersetzt. Sie hat drei Lyrikbände und vier Romane publiziert.
Cornelius Hell ist ein österreichischer Literaturkritiker, Übersetzer und Essayist.
Veranstaltung in deutscher und slowakischer Sprache