12.03.2008 14:30
Trvanie do: 12.03.2008
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Jarné knihobranie Vydavateľstva Matice slovenskej

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na Jarné knihobranie (priateľské stretnutie s autormi, privítanie zimnej knižnej nádielky), ktorá sa uskutoční v stredu 12. marca 2008 o 14.30 h v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. 2 v Bratislave.