11.06.2008
Trvanie do: 31.10.2008
Čadca
Podujatie

Jašíkove Kysuce 2008

Celoslovenská Literárna súťaž Jašíkove Kysuce je autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte knižne nepublikovali. Horná veková hranica pre účastníkov súťaž je 35 rokov.

Texty poviedok v slovenskom jazyku (nemali by presiahnuť 15 rukopisných strán) musia byť označené menom autora, dátumom narodenia a kontaktými údajmi. (Organizátori uvítajú stručný životopis, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu.)

Súťažné príspevky zasielajte elektronickou poštou na e-mail:

jasik@kniznica-cadca.sk.

V prípade, že nemôžete komunikovať cez internet, môžete práce zaslať na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, so značkou "Jašíkove Kysuce".

Uzávierka prijímania súťažných prác: 31. októbra 2008.

Súťažné príspevky postupne uverejňujú na webových stránkach, takže okrem odbornej poroty môže posúdiť ich kvalitu každý čitateľ. Vyjadrovať sa k nimi bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. poštou zaslané príspevky sa nevracajú.

Ak si autor želá, môže byť jeho práce uverejnené pod pseudonymom.

Oganizátormi súťaže sú Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond, Kysucká knižnica v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia.

Vyhodnotenie súťaže so sprievodnými akciami sa koná na jeseň 2008 v Čadci.