21.02.2008 14:00
Trvanie do: 21.02.2008
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Je po Osvienčime ešte poézia ?

   Gibt es noch Poesie  nach Auschwitz ?

  Je po Osvienčime ešte poézia ?

Vortrag über Paul Celan mit  Mila Haugová

 Štátna vedecká knižnica–Vzdelávacie centrum

21.2.2008  o 14: 00 hod.

Prednáška v slovenskom jazyku

s nemeckými ukážkami