21.11.2022 17:00
Rómerov dom, Bratislava
Podujatie

John Milton: Vrátený raj

Po epose Stratený raj vychádza v slovenskom preklade prvý raz - povedané slovami Samuela Johnsona - aj posledný básnický potomok Johna Miltona, miniepos Vrátený raj, takisto inšpirovaný Bibliou, tentoraz Satanovými pokúšaniami Krista, známymi z Matúšovho i Lukášovho evanjelia.
 
Milton tu tentoraz na kratšej ploche necelých dvetisíc veršov, rozdelených do štyroch kníh, rozvíja fascinujúci rétorický zápas dvoch protagonistov, ktorý sa začína Kristovým krstom pri rieke Jordán a končí Satanovou definitívnou porážkou na veži jeruzalemského chrámu. Takako v pôvodnom vydaní v r. 1671, aj v preklade je k Vrátenému raju pripojená veršovaná knižná dráma Samson bojovník, inšpirovaná starozákonnými udalosťami z Knihy sudcov a napísaná v duchu starogréckej tragédie.
 
Čitateľ sa v tomto Miltonovom diele stretáva so zdanlivo zlomeným silákom Samsonon vo filištínskom väzení, ktorý sa v jeho závere vypne k heroickému mravnému činu.
 
Diskusiu s prekladateľom Mariánom Andričíkom moderuje Peter Milčák.
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia a partneri Bratislavský samosprávny kraj a LITA, autorská spoločnosť.