10.05.2017 10:00
Trvanie do: 10.05.2017
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 Bratislava
Podujatie

Jon Fosse na festivale Nová dráma

Divadelný ústav vás pozýva na majstrovskú lekciu nórskeho dramatika Jona Fosseho, tohtoročného patróna festivalu Nová dráma/New Drama, ktorá sa uskutoční v stredu 10. mája 2017 od 10.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. V majstrovskej lekcii nórsky dramatik Jon Fosse ponúkne autorský pohľad na tvorbu dramatického textu, od hľadania témy, cez vytváranie postáv až po budovanie deja a štruktúry hry. Prostredníctvom vlastnej autorskej optiky priblíži poslucháčom aj súčasnú dramatickú tvorbu v Nórsku a vyjadrí sa k problematike uvádzania nových hier či k spoločenským kontextom existencie moderného nórskeho divadla.

Po majstrovskej lekcii sa uskutoční slávnostná prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu Jon Fosse: Hry. Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vydal Divadelný ústav v roku 2017 v edícii Svetová dráma – antológie. Zbierka obsahuje divadelné hry Niekto príde, Dieťa, Noc spieva svoje piesne, Variácie na smrť, Sloboda, Žiť v utajení a More v preklade Anny Fosse.