11.10.2017 16:30
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Jozef Branecký. 100 rokov od jeho príchodu do Trenčína

Prednáška Vojtecha Brabenca o zaujímavých životných medzníkoch niekdajšieho rektora kláštora piaristov v Trenčíne, spisovateľa, bádateľa, publicistu a propagátora Jozefa Braneckého (1882 - 1962) pri príležitosti jeho 100. výročia príchodu do Trenčína.