20.09.2014 15:30
Trvanie do: 20.09.2014
Podujatie

Kapitulské dvory 2014 s M. Kompaníkovou a M. Hvoreckým

Autorské čítanie Moniky Kompaníkovej a Michala Hvoreckého. Súčasťou sobotného celodenného bratislavského podujatia Kapitulské dvory 2014 je pouličný predaj starých a nových kníh so svetskou, ale aj cirkevnou tematikou. Viac na stránke OZ Oživenie Kapitulskej ulice.