28.02.2020 11:00
Literárna súťaž

Kniha Horného Považia 2019

Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

 

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

 

 • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

 • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.

 • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text
  kombinovaný s obrazovou časťou.

 • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

 

Kto môže nominovať knihu?

 

 • čitateľská verejnosť,

 • autori,

 • zostavovatelia, redaktori,

 • vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh.

 

Ako nominovať?

 

 • Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.

 • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.

 • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

 

Dôležité termíny súťaže:

 

 • Termín odovzdania nominácií je od 22. januára do 28. februára 2020

 • Hlasovanie bude prebiehať od 3. marca do 9. apríla 2020

 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2020 o 16.00 hod.

 

Súťažné kategórie:

 

 • Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria

 2. kategória: odborná literatúra

 

Kde nájdete nominované knihy?

 

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 3. marca do 9. apríla 2020 vystavené v knižnici.

 

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 3. marca do 9. apríla 2020.

 • Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnom týždenníku MY Žilinské noviny, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici a jej pobočkách.

 • Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice.

 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).

 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.

Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

 • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, alebo uverejnený v týždenníku MY Žilinské noviny.

 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne alebo poštou.

 

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Horného Považia 2019.

 

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, predplatné týždenníka MY Žilinské noviny, zápisné v Krajskej knižnici v Žiline na 365 dní.

 

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

 

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

 

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

Kontakt:

Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

Tel. : 041/72 327 45, 041/72 330 90

www. krajskakniznicazilina.sk

https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina