12.12.2005 10:00
Mestská knižnica, Klariská 16, Bratislava
Podujatie

Kniha v živote ľudí so špeciálnymi potrebami

Mestská knižnica v Bratislave

a

študenti

 Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK

si Vás dovoľujú pozvať na odbornú prednášku

Kniha v živote ľudí so špeciálnymi potrebami

PhDr. Gabriela Škorvanková,  predseda Book handicap

pri Slovenskej sekcii IBBY

úsek odbornej literatúry

Klariská 16, študovňa, 2. poschodie

12. decembra 2005  (pondelok) o 10.00 hod.

 

 

Súčasťou podujatia je prezentácia PhDr. Ľudmily Bokníkovej o činnosti Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice