31.01.2018 15:00
Trvanie do: 31.01.2018
Mestská knižnica v Bratislave, Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
Podujatie

Komentované čítanie vybraných kníh

Komentované čítanie vybraných kníh
Anton Uherík : Dotyk s vedou
Odborný komentár: Judita Kaššovičová
Eva Maliti Fraňová: Kustódi/Arianina kniha, Večer u Claire
Odborný komentár: Tibor Žilka
Organizuje Klub nezávislých spisovateľov
Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1