29.01.2020 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Komu patrí slniečko?

Danuša Dragulová-Faktorová sa venuje aj vydavateľskej činnosti (vyd. DAXE). Píše poéziu a prózu pre deti i dospelých, venuje sa aj literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Debutovala s knihou pre deti Tramtaríček, vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slovenskej literatúre Čáry-máry, zmizli čiary a ďalšie. Tento krát nám príde odprezentovať novú knihu pre deti, Komu patrí slniečko?

FB podujatie nájdete tu.