13.06.2013
Bytča
Podujatie

Konferencia „Cyril a Metod a slovanský svet“

Konferencia „Cyril a Metod a slovanský svet“

13.6.2013, Sobášny palác v Bytči

PROGRAM

9:00  registrácia účastníkov, občerstvenie

10:00 otvorenie konferencie, príhovor p. predseda, p. Judák, kultúrny program

10:15  1. blok príspevkov – Historický odkaz sv. Cyrila a Metoda
Vladimír Turčan: Žilinský kraj v slovanskom/veľkomoravskom období
Andrea Paráčová,  Danka Majerčíková: Osídlenie horného Považia a (možná) štruktúra obyvateľstva v 9.-11. storočí
Miloš Jesenský: Kysuce v dobe Veľkej Moravy
Viliam Judák: Účasť Slovákov na velehradských unionistických zjazdoch
Miroslav Lyko: Cyrilo-metodský rozmer kresťanského kultu premietnutý v histórii niektorých katolíckych farností v regióne Kysúc
Miroslav Vaškových: Uherské Hradiště a Staré Město – jedno z křesťanských center Velké Moravy

11:55  kultúrny program

12:00 – 12:30 prestávka, občerstvenie

12:30  - vyhodnotenie fotosúťaže Po stopách Cyrila a Metoda (12:30 – 12:40)

           - prezentácia knihy – p. Podracká (12:40 – 12:45)

 

2. blok príspevkov - Odkaz vierozvestcov v literárnom umení

Mária Bátorová: Proglas dnes

Mgr. Daniel Husárik: Sv. Cyril a Metod v literatúre

Mišo Kováč-Adamov: Nositelia odkazu svätých Cyrila a Metoda v Martine

Viera  Kunová: Cyrilometodské milénium v Liptove na príklade osobnosti Š. N. Hýroša

Soňa Vanovčanová: Juraj Slotta Rajecký a jeho snahy o posilnenie cyrilometodskej tradície

Monika Váleková: Cyril a Metod v tvorbe J. B. Klemensa, J. Hanulu a M. Benku

 

14:00  záver