18.10.2006
Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie

Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy

 Medzinárodný vedecký seminár Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy – 18. októbra