19.02.2007 17:00
Kaviareň Múzeum,Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Podujatie

Kornel Földvári a jeho 75-ročný Kultúrny život

Kornel Földvári a jeho 75-ročný KULTÚRNY ŽIVOT

 V Slovenskom národnom múzeu – v Kaviarni Múzeum v Bratislave bude 19. februára 2007 čakať na Kornela Földváriho príjemné prekvapenie. V tento deň sa totiž uskutoční otvorenie výstavy, ktorú pre neho zorganizovala skupina priateľov, spisovateľov a karikaturistov. Výstava prezentujúca ich pohľad, postoje a pocity na život „najpopulárnejšieho neznámeho autora“ a výraznej osobnosti slovenského kultúrneho života bude pre verejnosť sprístupnená od 20. februára do 10 apríla 2007.

Na otvorení výstavy, pripravovanej ako prekvapenie pre spisovateľa, prekladateľa a organizátora kultúrneho života pri príležitosti jeho 75. narodenín, sa uskutoční aj krst knihy KORNEL FŐLDVÁRI a jeho 75 ročný KULTÚRNY ŽIVOT.  Niekoľko pohľadov slovenských karikaturistov na svojráznu osobnosť i osobu K. Foldváriho budú môcť vzhliadnuť aj návštevníci rovnomennej výstavy.

 Výstava je otvorená od 10:00 do 22.00