31.10.2014
Podujatie

Kvírenie Ivana Požgaia 2014

Kvírenie Ivana Požgaia je neanonymná literárna súťaž pre autorov nad 15 rokov. Súťaží sa v troch kategóriách – 1. literatúra – próza, esej 2. literatúra – poézia 3. žurnalistika – blog/komentár . Počet a rozsah literárnych textov je v prípade poézie 1 až 3 básne, v prípade prózy a blogu/komentára maximálne 3 texty v úhrnnom rozsahu najviac 10 normostrán, pričom jeden text môže mať maximálne 5 normostrán. Jedna normostrana rovná sa 1800 znakov aj s medzerami. Súťažné práce posielajte v elektronickej forme v niektorom z textových formátov DOC alebo DOCX (Word), RTF, ODT (Open Office), TXT a PDF. Práca musí obsahovať aj meno, priezvisko a presný dátum narodenia autora (nielen vek), pseudonym, ak si autor želá, aby v prípade publikovania neboli jeho texty uvádzané pod jeho pravým menom, kontaktnú adresu, PSČ, číslo a e-mail. Zasielajte do 31. októbra 2014 na e-mailovu adesu:pakan@nomantinels.sk

 Vyhlasovateľ: NoMantinels

Uzávierka súťaže: 31. októbra 2014

Vyhlásenie výsledkov: december 2014

Štatút Literárnej súťaže Kvírenie Ivana Požgaia