13.11.2017 9:30
Mestská knižnica v Piešťanoch
Podujatie

Lapinovci z letiska

Beseda s autorkou knihy Viktóriou Laurent-Škrabalovou a ilustrátorom Matúšom Maťátkom.