27.06.2023 8:00
Trvanie do: 29.06.2023 18:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Letná burza kníh v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Ponuka vyradených kníh, v spolupráci s krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.