20.06.2008 13:00
Trvanie do: 21.06.2008
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Letná burza kníh v Trnave

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov

pozýva na

 

 

Letná burza kníh

20. júna 2008 13.00 - 18.00 hod.

21. júna 2008   8.00 - 14.00 hod.

Záhrada KJF v Trnave, Rázusova 1

Príďte si vybrať, možno objavíte knihu, ktorú dlho hľadáte. Knihy sa budú predávať

za symbolickú sumu 10,- Sk.

Výťažok z predaja bude venovaný na činnosť prázdninových aktivít pre deti v KJF v Trnave