19.09.2006
Trvanie do: 21.09.2006
Domov slovenských spisovateľov v Budmericiach
Podujatie

Letná škola prekladu 2006

 Letná škola prekladu 2006 s ústrednou témou Subštandardizácia prekladu a čitateľská kultúra – 19. – 21. septembra