29.04.2008
Trvanie do: 31.05.2008
Bratislava
Podujatie

Letovisko 2008

Časopis LET – mesačník literárnych pohľadov na tvorbu mladých začínajúcich autorov vyhlasuje Letovisko 2008, súťaž v pôvodnej tvorbe mladých autorov do 33 rokov v troch kategóriách: poézia, próza a literárnovedná práca.

Súťažiaci môžu poslať najviac 10 básní (spolu maximálne 200 veršov), v kategórii próza najviac 3 texty v celkovom maximálnom rozsahu 10 normostrán a jednu literárnovednú prácu (esej) v maximálnom rozsahu pia­tich normostrán.

Práce treba poslať v elektronickej podobe na adresu redakcia@casopislet.sk s uvedením kontaktných údajov a dátumu narodenia, resp. rodného čísla a v predmete e-mailu uviesť heslo „Letovisko“ so zodpovedajúcou súťažnou kategóriou.

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 31. mája 2008.